Nu håller Tersus på och bygger ett så kallat API för att Min skolapp ska kunna importera all öppen data, som tex. scheman för alla klasser, anslag, läsårsdata mm. adelanet som är Tersus webbaserade skolplattform är en populär tjänst som väldigt många skolor är anslutna till. Vi är glada att alla dessa skolor nu även kan visa datan ständigt uppdaterad i Min skolapp : )

Nu under juli arbetar vi för fullt med appen och de webbaserade administrationssidorna. Vi siktar på att de nya apparna som vi jobbar på (den gamla appen ligger på m.minskolapp.se) ska finnas klara  att ladda ner under augusti.