Skolsystem se hit!

Vi på Min skolapp är intresserade av att integrera så många system som möjligt för att göra det lättare för skolorna att få ut sin information.

För er är Min skolapp ytterligare ett fönster som tillgängliggör er data, och en eftertraktad service till era kunder. Vi behöver bara tillgång till ett lämpligt API som er kund själva aktiverar i vår backend.

 

Är ni intresserade av att kunna integrera ert system i Min skolapp?
Kontakta oss så får vi prata om hur vi gör det så enkelt och smidigt som möjligt!

 

Kontakt:

Andil Dahl
070-9821115
andil@minskolapp.se